Entertainment

Teisėjų garbės teismas teisėjui V.Ambrulevičiui skyrė pastabą už aplaidumą

Pastaba teisėjui skirta už tai, kad teismo sprendime paliko rašybos bei aritmetikos klaidų ir nesilaikė nustatyto atskirojo skundo pateikimo termino, priėmė papildomą sprendimą bylai jau esant apeliacinės instancijos teisme, pranešė Nacionalinė teismų administracija.

Teisėjų garbės teismo sprendime konstatuota, kad drausmės byloje analizuotais atvejais „teisėjas V.Ambrulevičius aiškiai aplaidžiai atliko savo kaip teisėjo pareigas, nebuvo pakankamai pareigingas“.

Kitą drausmės bylos dalį nuspręsta nutraukti, nes joje dėstyti bylą iškėlusios Teisėjų etikos ir drausmės komisijos argumentai nepasitvirtino: nustatyta, kad teisėjas nedalyvavo per klaidą įvykusio bylos išsiuntimo į apeliacinės instancijos teismą procese, kurio inicijavimą komisija laikė teisėjo atsakomybe.

Ne pirmą kartą prieš garbės teismą stojusiam teisėjui skirta nuobauda – pastaba, nes byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių reikėtų parinkti kitokias drausmines priemones.

„Teisėjas nurodė, kad iš esmės neginčija jo priimtame procesiniame sprendime padarytų rašybos netikslumų, dėl susidariusios situacijos gailisi, tačiau pažymėjo, kad jie negali būti vertinami kaip kartotiniai pažeidimai, kadangi jie kilę iš vienos ir tos pačios bylos “, – rašoma sprendime.

Jame taip pat pabrėžiama, kad „teisėjas V.Ambrulevičius, nors ir nepakankamai savikritiškai vertina savo veiksmus, tačiau iš esmės pripažino padarytus pažeidimus“.

Teisėjų garbės teismo skirta pastaba galioja vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o asmens byloje lieka įrašyta visam laikui.
Source hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published.